Här hittar du information om de vanligaste problemen vi behandlar samt svar på patienternas vanligaste frågor.

Vad gör en kiropraktor?

Kiropraktorer diagnosticerar och behandlar olika funktionella störningar och smärttillstånd i rörelseapparaten, främst i leder och muskler.

Exempel på besvär som framgångsrikt kan behandlas är bl.a. spänningar i nacke och axlar, muskelstelhet, nackspärr, smärttillstånd i hela rörelseapparaten, däribland ryggsmärtor, ledbesvär och fibromyalgi, samt även idrottsskador, domning och utstrålande smärta i armar och ben, huvudvärk och yrsel.

De metoder som vi använder för att behandla funktionsstörningar och återställa balansen i rörelseapparaten är bl.a. kiropraktisk justering, mobilisering och mjukdelsbehandling. Behandlingen är inriktad på en snabb aktivering av patienten.

Varför får man ont?

Orsakerna till varför man får ont kan vara många, men ofta handlar det om ojämn belastning, ensidigt arbete med överansträngning, felaktiga lyft eller olika typer av skador. Dessa faktorer orsakar i sin tur funktionsinskränkningar i kroppens leder med smärta, domning eller stickning som följd.
Den fysiologiska förklaringsmodellen till varför kiropraktisk behandling är effektiv vid smärttillstånd utlösta från rörelseapparaten baseras främst på två kompontenter, en neurofysiologisk och en biomekanisk komponent. Var och en av dessa kan störas, vilket ger upphov till besvär.

Den neurofysiologiska komponenten kan beskrivas så här: I muskler, senor och leder finns speciella strukturer som kallas känselkroppar. Känselkropparna har till uppgift att ge hjärnan och nervsystemet information om bl.a. muskelns, senans eller ledens läge och rörelser. Om en led inte rör sig normalt kommer känselkropparna intill leden att informera hjärnan om detta, och hjärnan ger därefter instruktioner via nervsystemet om förändringar av muskeltonus, dvs. den spänning som finns i muskulaturen. En muskel kan få signalen att öka sin spänning, medan en annan muskel instrueras att bli mer avslappnad. Sammantaget orsakar detta obalans i rörelseenheten. Obalansen kan i sin tur leda till fixationer med åtföljande irritation eller tryck på närliggande vävnader.

Den biomekaniska komponenten kan förklaras så här: Om den normala rörligheten mellan två benstrukturer inskränks, t.ex. rörligheten mellan kotor i ryggraden eller mellan andra benstrukturer som ledar mot varandra, kommer närliggande rörelseenheter att kompensatoriskt bli överrörliga, vilket innebär en överbelastning av dessa delar. En ryggrad kan alltså skenbart ha ett normalt rörelseomfång, dvs. ryggen kan böjas i olika riktningar, men vid närmare undersökning upptäcks ett onormalt rörelsemönster i form av att visa kotor knappt rör sig i förhållande till varandra, medan andra kotor rör sig mer än normalt. Överrörligheten ger upphov till mekanisk irritation av olika strukturer intill ryggraden eller leden, t.ex. ligament, muskulatur, ledkapslar och diskar. Den mekaniska irritationen ger i sin tur upphov till smärta.

I en frisk led uppfattas alltså rörelserna av känselkroppar som via nervsystemet reglerar musklernas spänning så att kroppens rörelser blir balanserade. I en dåligt fungerande led kompenseras den nedsatta funktionen ofta av överrörlighet i närliggande leder, något som framkallar obalans och kan ge upphov till irritation, inflammation och smärta.

Vid kiropraktisk behandling återställs ledens normala rörlighet, dvs. själva orsaken till smärtan behandlas. Detta förklarar varför kiropraktisk behandling har så god effekt. Sjukgymnastik kan vara mycket bra efter kiropraktisk behandling för att träna och stärka muskulaturen.

Det kan ta lång tid för kroppen att utveckla symtom på inskränkt rörlighet i dess leder, just p.g.a. dess förmåga att kompensera så att andra leder blir mer rörliga. Förr eller senare uppkommer dock symtom i form av bl.a. smärta. Eftersom det alltid är lättare att förhindra uppkomsten av skador än att ställa till rätta redan uppkomna problem rekommenderar vi undersökning hos en kiropraktor då och då.

Bieffekter

Intill rörelseinskränkta leder ansamlas slaggprodukter från ämnesomsättningen p.g.a. dålig cirkulation. Vid kiropraktisk justering frisätts dessa slaggprodukter eftersom cirkulationen ökar, och kroppen försöker då göra sig av med dem så fort som möjligt. Eftersom kroppen reagerar på slaggprodukterna kan man känna sig lite illamående någon timme efter behandlingen. Det är viktigt att dricka mycket vatten efter varje behandling för att hjälpa kroppen att bli av med slaggprodukterna och därmed undvika eller minska eventuella bieffekter.

Ibland kan man tillfälligt få mer ont efter en kiropraktisk justering. Det beror på att känselnerver från det aktuella området tidigare påverkats av t.ex. tryck så att inte heller nerven fungerat som den borde. När nervkompressionen lättar tack vare att leden återfår sin naturliga rörlighet börjar nerven åter förmedla smärtimpulser. Därför kan man tillfälligt uppleva mer ont än vad man hade före behandlingen.
De flesta upplever inga bieffekter alls.

En lång rad besvär lämpar sig för kiropraktisk behandling, bl.a. nackspärr, ryggskott, ischias med utstrålande smärta i benen, huvudvärk, yrsel, whiplashskador samt utstrålande smärta och domning i armar och händer. Nedan presenteras lite mer detaljerad information kring de olika diagnoserna.
Ryggbesvär

Det finns många typer av ryggbesvär. De flesta lämpar sig väl för kiropraktisk behandling.

Akut ländrygssmärta

Ländryggssmärtor har ofta samband med arbetsrelaterade förhållanden som monoton arbetsställning eller tung belastning. Ibland hittas ingen säker förklaring till varför smärtorna uppkommit, och de kallas då ospecifika. Smärtorna kan variera från lindriga till kraftiga. Förutom smärtorna blir patienten ofta även mycket orörlig och stel p.g.a. en reflektorisk kontraktion av ryggmuskulaturen. Akuta ländryggssmärtor kallas även ryggskott eller lumbago. Om smärtan har varat i mer än tre månader kallas den istället kronisk. Både akuta och kroniska ländryggssmärtor lämpar sig mycket väl för kiropraktisk behandling. Patienten brukar uppleva en avsevärd förbättring efter bara en eller några få behandlingar.

Ischias

Ischias innebär smärta eller värk som strålar ned från ryggen utmed baksidan på det ena eller båda benen. Den utstrålande smärtan, ibland kombinerad med domningskänsla, beror på att ischiasnerven kommit i kläm. Nerven kan komma i kläm om intilliggande delar av ryggraden har en inskränkt rörlighet. Tillståndet lämpar sig mycket väl för kiropraktisk behandling. Behandlingen syftar till att återge ryggraden dess rörlighet och därmed minskar trycket på nerven.
Läs vidare om ischias här.

Diskbråck

Vid ett diskbråck har det geléaktika innehållet i diskens kärna pressats ut. Diskbråcket trycker på ryggmärgen och på de nervrötter som går ut från ryggmärgen och orsakar irritation och smärta. Smärtan kan stråla ut i armen eller benet beroende på var i ryggraden diskbråcket sitter. Man kan även uppleva förlamning av muskulatur eller känselbortfall på armen eller benet. Om de nerver som går ut från ryggmärgens nedersta del påverkas uppkommer problem med vattenkastningen och/eller nedsatt känsel intill ändtarmsöppningen samt på lårens insidor. Vid dessa sistnämnda symtom skall läkare genast uppsökas eftersom operation som regel bör ske snarast i dessa fall. Diskbråck kan ofta behandlas konservativt, dvs. utan operation. En del av den konservativa behandlingen är kiropraktisk behandling.
Läs vidare om diskbråck hos Infomedica.
Nackbesvär

Även nackbesvär finns av flera olika typer. Nackspärr har vi väl alla haft nån gång. Ofta beror nacksmärtor på en monoton arbetsställning eller på belastningsskador, men det kan även röra sig om t.ex. ett diskbråck i halskotpelaren eller en skada vid en trafikolycka (whiplash). Förutom smärtor i nacken känns den ofta stel och spänd. Smärtan kan även stråla ned mellan skulderbladen, ut i armar och händer eller upp mot huvudet. En känsla av stickning och domning i armarna kan också ha sin orsak i nacken. Problem med nacken kan även ge upphov till yrsel. Olika typer av nackbesvär lämpar sig mycket väl för kiropraktisk behandling.

Whiplash (pisksnärtskada)

En s.k. whiplash-skada kan uppkomma vid en häftig acceleration följd av en kraftig inbromsning, t.ex. vid påkörning bakifrån. I samband med detta översträcks mjukdelarna i nacken kraftigt, något som kan ge långvariga problem i form av smärta och/eller stelhet. Nya undersökningar visar mycket goda resultat av kiropraktisk behandling vid whiplash-skador. Läs även mer om whiplash-skador hos NetDoktor och på Whiplash Stiftelsens hemsida. På NetDoktors sida finns även ett träningsprogram som rekommenderas för att underlätta rehabiliteringen.

Huvudvärk

Huvudvärk är inte heller ett enhetligt symtom, utan det finns många olika typer. Huvudvärk är som regel ofarlig, men den kan även bero på allvarliga tillstånd i hjärnan.

Ytterligare fakta om huvudvärk hittar Du hos Infomedica och NetDoktor.

Den vanligaste orsaken till huvudvärk är muskelspänningar i huvudet, nacken och axlarna. Den här typen av huvudvärk kallas spänningshuvudvärk. Att man spänner muskulaturen sker oftast omedvetet och kan bero på stress, men även på monotont arbete eller dåligt fungerande leder i halskotpelaren. Kiropraktisk behandling har som regel mycket god effekt vid spänningshuvudvärk.

Migrän

Migrän är en speciell typ av huvudvärk som kommer i form av anfall. Anfallen föregås ofta av synstörningar eller ljusfenomen. Huvudvärken är som regel halvsidig och kombineras ofta med illamående, ibland kräkningar. Migrän kan med fördel behandlas kiropraktiskt.

Andra tillstånd

Andra tillstånd där kiropraktisk behandling brukar ha mycket goda resultat är bl.a.:

• Tennisarmbåge
• Karpaltunnelsyndrom
• Problem med fötterna
• Belastningsbesvär
• Scolios
• Fibromyalgi

Nyttiga länkar

Informationen som ges på denna sida är till större delen baserad på följande sidor:

Netdoctor
Infomedica