Kiropraktik är en av mänsklighetens äldsta behandlingsmetoder, och en fascinerande vetenskap med rötter ända hos Hippokrates. Det finns även flera tusen år gamla texter från Kina, Egypten, Japan och Tibet som beskriver kiropraktik som behandlingsform.

Ordet kiropraktik kommer från de grekiska termerna "cheiro" och "praktikos" som fritt översatt betyder "att göra för hand". Med händernas hjälp justerar vi på ett naturligt sätt kroppens leder, och behandlar därmed funktionsstörningar i rörelseapparaten, vilka givit upphov till smärtor.

Kiropraktik baseras på den fysiologiska kunskapen att nervsystemet utövar en kontrollfunktion över alla vävnader, antingen direkt, eller indirekt via det hormonella systemet, samt på den biologiska teorin om homeostas. Kiropraktiken utgår ifrån att funktionella störningar i rörelseorganen hindrar nervsystemets kontrollfunktion, och detta påverkar hela kroppens välbefinnande negativt. Den fysiologiska förklaringsmodellen baseras på både en biomekanisk och en neurofysiologisk komponent. Var och en av dessa kan störas, vilket ger upphov till besvär.

Kiropraktisk behandling eftersträvar att återställa rörelseapparatens normala funktion för att därmed återge nervsystemet möjlighet att fungera optimalt, vilket ökar kroppens välbefinnande. Vid kiropraktisk behandling utgår man alltid från en helhetssyn på individen. Man brukar säga att kiropraktorer har ett holistiskt arbetssätt.

Lite historik, bilden illustrerar en tidig version kiropraktik.Genom att dra isär kotorna kunde de hamna på rätt plats. Ännu ett exempel på hur det kunde se ut.


Och ännu ett exempel, denna gång justeras korsryggen.

Dagens metoder bygger på en kraftigt utökad kunskap om
hur vår kropp fungerar och hur vi lämpligast kan behandla denna.